Cho thuê áo dài cưới, bưng quả, lễ tân, áo dài chụp ảnh, áo dài cho mẹ, vest nam, việt phục, áo bà ba, trang phục kỷ yếu số lượng lớn nhất TPHCM

Thi Cử Ngày Xưa

 Dưới triều Nguyễn, cứ 3 năm thì triều đình lại mở khóa thi Hương ở các tỉnh lớn, ai dự thi cũng được, thí sinh trúng tuyển thì được gọi là Cử-Nhân (người được địa phương tiến cử với triều đình). Năm sau thì các Cử-Nhân vào Kinh để thi Hội và thi Ðình. Ai đậu khóa thi Hội thì được gọi là Thám Hoa, đậu khóa thi Ðình thì được gọi là Tiến-Sĩ (người có tầm học uyên bác), tên họ sẽ được khắc trên bảng vàng hay bia đá, rồi lưu lại cho muôn thế hệ sau. Các tân khoa này đều sẽ trở thành quan lại của triều đình nếu họ muốn. Sau đó họ sẽ được ngồi võng lọng rồi được binh lính đưa về làng xưa để “vinh qui bái tổ”, một vinh dự tối cao mà ngày xưa tất cả các học trò đều mơ ước.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Một sĩ tử Bắc Kì đi thi.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Một sĩ tử Bắc Kì đi thi.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Thí sinh 70 tuổi đi thi.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Đến ngày lều chõng đi thi.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Lều chõng.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng 

Bãi đất làm kì thi Hương ở Nam Định cuối thế kỉ 19.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Quang cảnh trường thi Nam Định năm 1912.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Các quan chủ khảo ngồi trên một chiếc ghế cao dưới lọng để quan sát các thí sinh làm bài. Ảnh chụp tại trường thi Nam Định năm 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Các quan chủ khảo ngồi trên một chiếc ghế cao dưới lọng để quan sát các thí sinh làm bài. Ảnh chụp tại trường thi Nam Định năm 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng 

Một trường thi ở Nam Định mở năm 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Hội đồng giám khảo tại trường thi Nam Định 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Các vị quan chủ khảo tại trường thi Nam Định năm 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Gíam khảo Trần Sĩ Trác.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Hội đồng giám khảo tới trường thi năm 1912.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Hình vẽ trường thi năm 1895.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Quan chánh chủ khảo Cao Xuân Dục ở kì thi Hương năm Đinh Dậu ở Nam Định.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Ngày vinh danh những thí sinh đỗ đạt tại trường thi Nam Định 1897. Có sự tham dự của toàn quyền Pháp Paul Doumer.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Sĩ tử và thân nhân nghe xướng danh.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Lễ xướng danh những sĩ tử đỗ đạt trường thi Nam Định 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Đám đông tụ tập nghe xướng danh người trúng tuyển kì thi Hương tại Nam Định năm 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Các sĩ tử và người thân ngồi nghe xướng danh công bố kết quả thi tại trường thi Nam Định 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Bảng vàng khắc tên những người trúng tuyển tại trường thi Nam Định 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng 

  Thí sinh trúng  tuyển diễu hành qua các giám khoa tại Nam Đjnh năm 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Tân khoa làm lễ tạ ơn vua ở Vọng cung ở Nam ĐỊnh ngày 29/12/1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Những người đỗ đạt bái vọng tại Văn Miếu 1897.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Các tân khoa, trạng nguyên, thám hoa, tiến sĩ xúng xính áo, mão, hia do vua ban.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng 

Các tân khoa bái ông Tổng đốc Nam Định năm 1897.
Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Quan Tổng đốc Nam Định thay mặt nhà Vua thết đãi yến tiếc cho các tân khoa đỗ đạt.

Thi cữ ngày xưa - Lều chõng

Các tân khoa được rước đi dạo phố cho mọi người biết mặt.