Cho thuê áo dài cưới, bưng quả, lễ tân, áo dài chụp ảnh, áo dài cho mẹ, vest nam, việt phục, áo bà ba, trang phục kỷ yếu số lượng lớn nhất TPHCM

Hình ảnh các quan lại xưa

 Đặng Trần Vỹ , tong doc bac ninh
 Nguyễn Hữu Độ 
 Phan Đình Hòe
 Tuần phủ Hải Dương
 Tướng Nguyễn Huỳnh Đức của nhà Nguyễn
Các quan Tổng đốc Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình
 quan Thượng thư Bộ lễ triều Lê Nguyễn Qúy Cảnh
quan lớn Lê Quý Đôn
 Trịnh Đình Kiên 
 Quan và người hầu cắp tráp 
 Micae Hồ Ðình Hy  giữ chức quan thái bộc trong Triều Nguyễn
Tán tương Quân vụ  Nguyễn Thiện Thuật
 Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Tri Phương
Quan và người phụ tá
 hai viên quan ở Huế
Quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục vinh danh những sĩ tử đỗ đạt ở trường thi Nam Định
 quan Tổng đốc Ngô Đình Khả, là cha của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm
 Quan Thượng thư Bộ hình Trần Đình Bá  
quan lớn Lào Cai
Một vị quan văn
một viên quan văn trước điện Cần Chánh - Huế
.
 các quan trong triều đình Huế
 hai võ quan triều Nguyễn
 quan Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Hân và Bộ lại Nguyễn Hữu Bài
 quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục
 quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục
 quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục
phái đoàn nhà Nguyễn do Kinh lược sứ Nam kỳ Phan Thanh Giản sang thăm Pháp
 các quan ở Huế đầm phán với Pháp
 quan Đại thần Trương Như Cương - bố vợ của vua Khải Định
 các viên tiểu quan trong một ngày lễ ở Hà Nội
 quan Nhiếp chính đại thần đầu triều Nguyễn Văn Tường
 quan Nhiếp chính đại thần đầu triều Nguyễn Văn Tường
 quan Thượng thư Bộ hình
 quan Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Hân
 quan Thượng thư Bộ lại Nguyễn Hữu Bài
 quan Tổng đốc Phương
 một viên võ quan
 quan Thượng thư Bộ lại Nguyễn Hữu Bài
quan Phó bảng, Thượng thư Bộ lễ Lê Trinh
quan Thượng thư Bộ lễ Hoàng Hữu Xứng
 một viên quan ở miền Bắc xưa
một viên quan Tổng đốc ở một tỉnh miền Bắc
các quan An Nam từ Huế ra để tiếp Sứ nhà Thanh ở Hà Nội
                                Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Thuyết
quan đại thần Kinh lược sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải
quan đại thần Kinh lược sứ  Hoàng Cao Khải
quan Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu
cha con quan đại thần Kinh lược sứ  Hoàng Cao Khải - -Hoàng Trọng Phu
quan Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu - con trai Hoàng Cao Khải
cha con Kinh lược xứ Bắc kỳ Hoàng Cao Khải - Hoàng Trọng Phu

Nhà của quan  đại thần Kinh lược sứ  Hoàng Cao Khải 
Án sát sứ tỉnh Quảng Nam  Ngụy Khắc Đản
quan văn triều Nguyễn
một người hầu trong triều đình
Đặng Huy Trứ - Biện lý Bộ Hộ 
quan Chánh thất phẩm bộ Hình Hàn Tế (Trần Tề) 39 tuổi quê Nam Định
quan võ Hồ Văn Huân 50 tuổi
Phòng ngự sứ Nguyễn Hữu Thần
 Thừa vụ lang bộ Lại Tạ Hữu Kế, 50 tuổi
quan văn Hồ [Ngô] Văn Nhuận, 42 tuổi
Hiệp biện đại học sĩ, Kinh lược sứ Nam Kỳ Phan Thanh Giản
Hiệp biện đại học sĩ, Kinh lược sứ Nam Kỳ Phan Thanh Giản
  quan Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu

quan Khâm sai đại thần Lê Hoan
 một viên Chánh tổng ở Hòn Gai
Hạ Sĩ Nguyên, 36 tuổi
  quan lớn  Hoàng Yẽn
quan văn Chánh thất phẩm bộ Lại Phạm Hữu Độ, 31 tuổi
Bà Marie Vanier, 40 tuổi con bà Madeleine Seu Dong và ông Philippe Vanier
 quan Tổng đốc tỉnh Lạng Sơn
 một viên quan ở Huế
  quan Nguyễn Duy Quan
 quan lớn Nguyễn Khoa Kỳ
 quan lớn Nguyễn Văn Yên
 quan Tả Thị lang Bộ lễ Phạm Phú Thứ
 một viên quan xưa
 quan Tùng Thiện Vương Miên Thẩm
quan Tổng đốc Vi Văn Định, người dân tộc Nùng
 hai viên tiểu quan ngồi uống trà trong sân gạch
 một viên quan to ở Huế
 đội thái giám ở Huế xưa
 ngày lễ Nam Giao ở kinh đô Huế xưa
       một viên quan nhớn
   quan Án sát 
 quan Thượng thư Cao Xuân Dục
 các quan hầu cận nhà vua tại Huế
quan và vợ quan ở Hà Nội xưa
 một viên quan ở Huế
 quan Phủ doãn
 quan quân trong kinh thành Huế
 quan Tổng đốc thành Hà Nội
 Tổng đốc thành Hà Nội - quan lớn Nguyễn Tri Phương
 một viên quan ở Huế
 quan Bố
quan lớn đại thần Trương Quốc Dung
 trông lên mặt sắt đen sì....
Các viên quan ở Huế
Huế xưa
 các quan trong điện Cần Thành - Huế xưa
một viên quan ở Hà Nội và những người hầu
 quan lớn ở Hà Nội
 quan tổng đốc Thanh Hóa 
người có dấu x là quan Tổng đốc Nghệ An - Hà Tĩnh (An - Tĩnh) Đào Tấn

quan lớn ở Lào Cai
cụ bà này chắc vợ quan to ở Quảng Yên - Cao Bằng

 Tri huyện Bình Khê Nguyễn Sinh Sắc - cha đẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh
 quan Thượng thư Bộ lại Ngô Đình Diệm
5 vị Thượng thư từ trái qua phải: Hồ Đắc Khải, Phạm Quỳnh, Thái Văn Toản, Ngô Đình Diệm, Bùi Bằng Đoàn
quan Huấn đạo Trương Vĩnh Ký
 quan Thượng thư Bộ hình Bùi Bằng Đoàn